Realizacja projektu współfinansowanego w ramach POIR

 

Cardiomatics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:  „Prowadzenie prac nad innowacyjnym system do automatycznej analizy i interpretacji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 1.3. Projekty B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1 – Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Zgodnie z Umową o Wsparcie z dnia 12 lipca 2019 roku

Celem projektu jest opracowanie i optymalizacja algorytmów detekcji rzadkich zaburzeń rytmu z wykorzystaniem sieci rekurencyjnych z jednostkami LSTM (Long Short-Term Memory), które pozwalają na modelowanie zmienności czasowej sygnału, dzięki zastosowaniu dodatkowych komórek pamięci sieci neuronowej.

Wartość projektu:  803 571,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 640 035,00 PLN