Realizacja projektu współfinansowanego w ramach POIR

 

Consonance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:  „ System automatycznej analizy sygnału EKG na potrzeby oceny skuteczności resynchronizacji w terapii CRT  ” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0090/18

Celem projektu opracowanie innowacyjnego na skalę międzynarodową systemu do automatycznej oceny, analizy i interpretacji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) w celu oceny skuteczności resynchronizacji w terapii CRT w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego.

Rezultat Projektu zostanie wdrożony w przeciągu 3 lat od zakończenia Projektu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wdrożenie nastąpi w działalności własnej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie sprzedaży usługi na bazie uzyskanych rezultatów (siedziba Spółki znajduje się w Krakowie, woj. małopolskie, Polska). Przychody z działalności sprzedażowej realizowanej w wyniku niniejszego Projektu będą trafiały do podmiotu zlokalizowanego w RP i zatrudniającego pracowników na terenie Polski. Usługa oferowana przez Consonance będzie świadczona na rynku polskim oraz europejskim, a następnie amerykańskim, co przyczyni się bezpośrednio do rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności. W związku z opisanymi planami, należy uznać, że wdrożenie nastąpi na terenie RP w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu.
Wartość projektu:  2 973 997,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 321 997,43 PLN